ARC-hanke on käynnistynyt Tampereen Hiedanrannassa


ARC eli Active Refugees in the Community -hanke tarjoaa yhteisöllistä toimintaa kaupunkiviljelyn ja kulttuuritapahtumien parissa Tampereen Hiedanrannassa. Kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet mahdollistavat kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman kielitaidon opettelun.

Hiedanrantaan rakennettava kaupunkiviljelyalue osallistaa maahanmuuttajia kasvihuoneiden suunnittelu- ja rakentamistöihin sekä kaupunkiviljelyn harrastamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Käytännön toiminta hankkeessa antaa myös tietoa kustannustehokkaista kotouttamisen toimintamalleista paikallisille viranomaisille ja yhdistystoimijoille. Tervetuloa mukaan tapahtumiin, kaikki kaupunkiviljelystä ja kulttuureista kiinnostuneet.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkossa: https://modus.fi/arc sekä https://www.facebook.com/ActiveRefugeesintheCommunity/