EQUALDIGITAL-hankkeen kolmas kansainvälinen tapaaminen Cluj-Napocassa, Romaniassa

Maaliskuun 5. ja 6. päivänä pidettiin EQUALDIGITAL-projektin kolmas kansainvälinen tapaaminen “Equality in Digitalisation – A Train the Trainer Qualification” Cluj-Napocassa, Romaniassa. Erasmus+ -ohjelman rahoittama EQUALDIGITAL-hanke on yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan sitä ongelmaa, että haavoittuville ryhmille suunnattujen digitaalisten taitojen kurssien kouluttajia ei ole tarpeeksi.

Projekti toteutetaan neljän eurooppalaisen organisaation yhteistyönä: FrauenComputerZentrumBerlin e.v. (FCZB) Saksasta, Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry Suomesta, Media Partners SRL Romaniasta ja Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaramautokogu (Tarton kaupunginkirjasto) Virosta. Nämä organisaatiot työskentelevät yhdessä suunnitellen ja testaten innovatiivista opetusohjelmaa.

Partnerit luovat oppimateriaaleja joilla kehitetään digitaitojen kouluttajien pätevyyksiä. Keskiössä ovat ammatilliset koulutukset, jotka huomioivat osallistujien sukupuolen ja muun monimuotoisuuden. Tulokset julkaistaan avoimina oppimateriaaleina (OER). Tarjoamme verkkokoulutusmateriaaleja IT-koulutuksiin, jotka huomioivat monimuotoisuuden periaatteet. Lisäksi saatavilla on kouluttajan käsikirja ja digitaaliset osaamismerkit oppimisen tunnistamiseen.

Toivomme, että paikalliset tapahtumat ja kurssit ja projektin verkkonäkyvyys yhdessä muodostavat yhteisön joka voi levittää tuloksia yhä laajemmalle, ja vaikuttaa IT- kouluttajien asenteisiin mm. sosiaalisen median keskustelujen kautta. Hanke uudistaa alaa ja edistää vanhojen stereotypioiden ja perinteiden murtumista digitaalisten taitojen opetuksessa. Projektin pitkäaikainen tavoite on edistää digitaalisten kuilujen poistamista Euroopassa, sekä lisätä digitaalisia taitoja ja tarjota monimuotoisuutta korostavia kursseja haavoittuville ryhmille. Kaikki projektin tulokset ovat ilmaiseksi käytettävissä kaikille kiinnostuneille ja ne ovat saatavilla viidellä kielellä (englanti, saksa, suomi, viro ja romania).

Cluj-Napocan tapaamisessa partnerit keskustelivat projektin tilanteesta, jossa nyt on meneillään oppimateriaalien testausvaihe, ja analysoivat jo saatuja palautteita, ja laativat aikataulun seuraaville työvaiheille, jotka sisältävät mm: verkkomateriaalien parantamisen palautteen pohjalta, lopullisten versioiden laatimista, oppimisen validointityökalujen täydentämistä ja tiedotuksen jatkotoimia. Seuraava projektitapaaminen järjestetään syyskuussa Viron Tartossa, joka on vuoden 2024 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Lisätietoja EQUALDIGITAL-projektista on saatavilla projektin verkkosivustolla https://equaldigital.info sekä sosiaalisen median alustoilla @Equaldigital Facebookissa ja @equal_digital Instagramissa, sekä LinkedIn’issä.

Projektia rahoittaa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma.