EqualDigital

 

Equality in Digitalisation (EqualDigital) hanke muuttaa tietotekniikan opetusta nykyistä sensitiivisempään suuntaan. Koulutus antaa digitaitojen opettajille työkaluja heterogeenisen oppijaryhmän opettamiseen. Inklusiivinen opetus mahdollistaa digitaalisten taitojen oppimisen kaikille taustaan tai sukupuoleen katsomatta.

Työelämä Suomessa on jakautunut voimakkaasti naisten ja miesten ammatteihin, ja lisäksi naisten ja miesten palkkamarkkinat ovat voimakkaasti segregoituneet eli eriytyneet. Insinööriliiton (2020) mukaan Suomessa valmistuu vuosittain noin 5000 uutta insinööriä, ja naisten osuus tästä on noin 14 %. Pisa-tutkimukset Suomessa ovat kuitenkin osoittaneet, että erot tyttöjen ja poikien välillä matematiikassa eivät ole merkittäviä, eivätkä näin ollen pysty selittämään eroa alalle hakeutuvien naisten ja miesten määrissä. Asenteet, ympäristön paineet ja kodin mielipide vaikuttavat edelleen merkittävästi koulutusalan valintaan. Tämän takia on tärkeää, että teknistenkin alojen opetus ottaa huomioon kaikenlaiset oppijat ja sopii kaikille kiinnostuneille mm. sukupuolesta riippumatta. (Hautala 2020.)

Nykypäivän yhteiskunta rakentuu teknologisen osaamisen varaan, ja on olennaista, että myös naiset ovat mukana tekniikan alan kehityksessä ja tuovat alalle innovaatiokykyä, luovuutta ja kilpailukykyä. (Hill ym. 2010.) Teknologia koskettaa meitä kaikkia – on siis tärkeää, että myös sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu erilaisia ihmisiä. Suomalaisista yrityksistä 94% on mikroyrityksiä. Käsityöalan yrittäjistä 75% on yksinyrittäjiä ja useimmat heistä naisia. Käsityöyrittäjyys on muuttunut osaksi elämystaloutta, ja siinä menestyminen edellyttää ajatasaisia digitaalisia taitoja. Modus ry panostaa kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen ja tukee muualta maahan muuttaneita käsityöläisiä ja alan yrittäjiksi haluavia tarjoamalla mm. avoimia digitaitojen koulutuksia useilla kielillä.

In English:

Equaldigital project aims at increasing equality in the European education system by providing target-group-sensitive methods to anticipate social consequences at an early stage of the teaching & learning process of ICT tools. Tackling exclusion from digital education is also a gender issue: Women need (interactive) media in education and remote learning, to stay included in societal development and update their capabilities to participate in ever-changing digital environments.

Majority of Finnish entrepreneurs are sole traders or micro businesses (94%). Artisan businesses are mostly sole traders (75%) and mostly own by women. Digital services support crafts businesses in reaching customers, enhancing brands, and get more customer feedback. Digitalisation increases profitability, possibilities for internationalisation and business networking. All Nordic countries have a larger female share of the workforce than the EU average. At the same time, a large portion of the foreign-born women are unemployed in all the Nordic countries. This is an untapped potential resource for the Nordic welfare states. EqualDigital brings new methods for partner countries to successfully improve the integration of migrant women in the labour market, where employment is the key support.

     

 

Hankkeen aloituskokous pidettiin viime joulukuussa 2022 talvisessa Berliinissä Frauen Computer Zentrum Berlin’in luona. Yhteiskuvassa partnereiden edustajat partnerit Sibylle Wyrtz ja ElisaMarchese (FCZB), Sanda Anca (MediaPartners), Mai Poldaas (Tarton kaupunginkirjasto), Karin Reichel (FCZB), Annika Hramov (Tarton kaupunginkirjasto) ja Abigel Varuhin (Modus).