Digimentor-hanke

Digimentorhankeen tarkoituksena on antaa yksinyrittäjille digitaitoja toimimalla heidän omalla mukavuusalueella eli vertaisensa tuella.

Ensin hankkeessa kartoiteen toimijoilta mitä digitaitoja olis tärkeä oppia, jonka jälkeen verkkoon luodaan avoimet oppimateriaalit ja koulutetaan mentoreita, jotka voivat opettaa taitoja edelleen mm. yhdistyksien jäsenistölle. Hanke on kolmivuotinen ja siihen on saatu Erasmus+ -rahoitus.

DIGIMENTOR – KEHITYS TAPAHTUU KUUDESSA TYÖPAKETISSA

HANKEHALLINTO
Huolehtii projektin etenemisestä aikataulussa ja muista hallintoon liittyvistä asioista.

DIGIMENTOR STUDY
Työpaketin tavoitteena on kartoittaa käsityömuotoilijoiden käytännön osaamistarpeet sekä kerätä ja koota olemassa olevat avoimet digitaitojen opetusmateriaalit perusopetuksen pohjaksi. Verkko-oppimateriaalit kootaan DigiMentor-verkkosivulle.

OSAAMISMERKIT JA KRITEERIT
Työpaketissa tuotetaan osaamismerkkien kokonaisuus ja rakenne sekä merkkien arviointikriteerit. Oppimateriaali käännetään 9 eurooppalaiselle kielelle. Kehitystyössä varmistetaan osaamismerkistön käytettävyys vapaassa sivistystyössä.

KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA OHJAAJIEN MERKIT
Työpaketissa koulutetaan yhdistyksen oma digimentori. Koulutus sisältää sekä vertaismentorointitaidot että digitaidot. Paketin aikana pohditaan mm. osaamismerkkien myöntämistä ja osaamisen arvioimista. Organisaatiot pääsevät tutustumaan merkkijärjestelmään niille myönnettävien osaamismerkkien kautta.

OSAAMISMERKKIEN PILOTTIKOULUTUKSET
Työpaketissa yhdistyksen omat DigiMentorit opettavat osaamisjärjestelmän perusteella yhdistyksen ammattilaisjäseniä. Perusdigitaitoja voi hankkia Osuvat taidot – hankkeessa tehdyn valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän avulla.

VIESTINTÄ
Työpaketin tavoitteena on varmistaa hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän mutkaton sujuminen. Hankkeen alkuvaiheessa työ painottuu graafisen ilmeen suunnitteluun sekä viestintäkanavien valintaan ja käyttöönottoon. Pian hankkeen etenemistä voikin seurata useammassa sosiaalisen median kanavassa, joiden jatkotavoitteena on luoda eurooppalainen DigiMentor-yhteisö.

Hankeverkostoa koordinoi Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja verkostossa ovat mukana Pregradan museo, koulutusyritys Magnetic Professionals, pedagogiikan kehityskonsultti EuLabTec, urasuunnittelukeskus Sapmi Naeringsgarden sekä Ylä-Karjalan taideyhdistys.

MAIN PAGE OF DIGIMENTOR / HANKKEEN PÄÄSIVU (englanniksi): https://digimentornetwork.eu/

www.instagram.com/digimentor_network/

www.facebook.com/digitalpromotionskills

Digimentor in English

The aim of the DigiMentor project is to help the professionals in creative and tradition industries to promote and protect their creative potential on digital platforms. The European diversity of cultures and linguistic plurality are safeguarded by local cultural actors. During the project course, open training is provided for makers, artists and cultural workers. DigiMentor project creates targeted learning
materials, an accessible online platform and digital open badges. All these together enable learning of digital promotion skills, learning mentoring skills, and becoming a certified Digimentor. Accessible local or online training by peer mentors provides innovative digital skills, certification opportunities, and disseminates good practices at European level. DigiMentor community disseminates innovative, effective and consolidated training methodologies also in remote and rural areas.

Participants will be part of a European know-how transfer in the field of digital promotion and protection of creative skills and peer mentoring. The contents of the training is designed based on the needs of the target groups. In addition to the online learning platform, the social channels of the project and the web platform of the project will be interactive and open to everyone. The content of the project is available in English, Finnish, Swedish, Norwegian, Northern Sami, Russian, Italian, Croatian and Latvian languages.