Creative Training -projekti (2017-2019)

The Creativity Training project (2017-2019) inspires adult learners and trainers to develop one important future job skill: creativity. Creativity is the ability to raise new ideas, think outside the box, find unusual solutions, and deal with problems quickly. Creativity gives you the feeling of not missing out!

Accessible education may enhances social inclusion in Finland, Latvia, Lithuania and beyond.

You can find our Brochure, Presentation and Curriculum end of this page. Just click download button.

Suomeksi:

Tulevaisuuden työnantajat arvostavat luovuustaitoja

Luovuus on työnantajien mielestä yhä tärkeämpi edellytys organisaatioiden menestykselle. Ei ole olemassa menestyksekkäitä luovia organisaatioita ilman luovia työntekijöitä. Luovuus auttaa yrityksiä ja yhteisöjä mukautumaan muutoksiin. Luovuus on kyky ideoida, ajatella ennakkoluulottomasti, löytää tavanomaisuudesta poikkeavia ratkaisuja ja selviytyä ongelmista nopeasti. Opettajat voivat luovuutta vaalimalla edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää ja hyödyntää omat vahvuutensa. Luovuustaidot  aikuiskoulutuksessa / “Creativity development in adult education” on Nordplus Adult-projekti jossa tehdään harjoitusohjelma opettajien käyttöön. Fokuksessa on nonformaali ja toiminnallinen oppiminen. Hanke edistää innovatiivista ajattelua ja kokemustiedon vaihtoa erilaisten oppilaitosten välillä.

Hankepartnerit: Creative Future Ideas (Liettua), Radosas Iniciativas Centrs (Latvia), SYKLI Suomen ympäristöopisto (Suomi), Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry (Suomi), Turun ammattikorkeakoulu (Suomi).

Hankkeen konkreettisin tuotos on kokoelma luovuusharjoitusten menetelmiä ohjaajille: Kokoelma oppimateriaaleja ja parhaita käytäntöjä joita on kehitetty hankkeessa sekä kerätty hankepartnereilta ja muilta organisaatioilta. Menetelmät ovat käytännön työvälineitä aikuiskouluttajien ja-ohjaajien työn tueksi. Menetelmät ovat yleisesti saatavilla kaikkien käyttöön hankkeen päätyttyä 2019.

 

in English:

Creativity is among the most desirable skills of future employers

Creativity is increasingly considered as a main reason for success for whole organisation. Successful creative organisations cannot function without creative workers. Such organisations adapt to changes more  quickly and successfully deal with competitors. Creativity is the ability to raise new ideas, think outside the box, find unusual solutions, and deal with problems quickly.

The main approach of CreDev project is targeting through non-formal learning activities, which aim at enhancing the creativity skills and competences of adult education trainers and learners. The project will promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of organisations in Nordic countries. The main tangible result of the project will be “Methodology for Trainers in Creativity Training” – collection of materials and best practices from the project partners and other organisations and also materials and activities created during the project. This methodology will be used as a practical instrument in the work of adult educators and disseminated to wider audience. Adult trainers promoting creativity enable adult students to explore and find their hidden talents.”

Life is short. Learn stuff that matters.

Tutustu valmiiseen julkaisuun: CreDev_Creativy_training_methd_pub_01

 

Linkkejä/Links:

-FB-sivu / Facebook : https://www.facebook.com/groups/163370387616111/

-EPALEn pysyvä verkkoresurssi / EPALE resource: 
https://ec.europa.eu/epale/en/node/93114?fbclid=IwAR3gJbw17wqQeyqNOaS1kURu5S9oM4vAbF1yk2v0a9XRtplgwhC-QfSmmLY

-liettualaisten EPALE-artikkeli / EPALE article in Lithuanian:  
https://ec.europa.eu/epale/lt/node/95038?fbclid=IwAR3UViIpJ5ZsDvIRbLP-btkM9DSilnjQcUXfMfpFOUs5OiMzjz-pC8dUqHg

-TUASin verkkosivu / TUAS project page: 
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/credev-creativity-development-adult-education-proj/

-TUASin verkkoartikkeli/ Web article by TUAS : 
http://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2094/luovat-menetelmat-rohkaisevat-osallistumaan/?fbclid=IwAR2I4nJVma0Rh7VoSfzNw0WZpqKjEnYtO8EUDNE_dzN9kir3gNWucun3wiI

-SYKLIn blogikirjoitus/ Blog post by SYKLI: 
https://sykli.fi/blogi/koulutus-murtautuu-kaavoista-luovuuden-kentille-syklissa-ratkottiin-ilmastonmuutosta/?fbclid=IwAR3x49UrukSlGb0eAw3DIavBSET-wT8cehwrbnsSt4YkDNZx7LqcYKw06vY