Craft Dialogues (with Modus)

Craft Dialogues 2024-27

seuraa: IG @craftdialogues

Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry on ammattikäsityöläisten yhteisö, joka järjestää epävirallista koulutusta, julkisia tapahtumia ja näyttelyitä. Hallitus on tietoinen siitä, että on tärkeää tarjota käsityöläisille mahdollisuuksia Euroopan laajuisesti. Näyttelyiden järjestäjänä yhdistykselle on oleellista seurata kuratoinnin ja näyttelyiden viestinnän trendejä ja prosesseja. Jäsenkyselyn paljasti Moduksen jäsenistössä joitakin tarpeita, joille on haettu vastauksia myös kansainvälistymis- ja tulevaisuussuunnitelmissa. Muutosmatkamme kestää viisi vuotta. Craft Dialogues -aloite sisältää inklusiivisia, monikulttuurisia yhteiskuratoinnin työpajoja ja keskustelutapahtumia: Näillä tuetaan kykyä kuratoida näyttelyitä sekä kehitetään käsityöläisten ja muotoilijoiden taitoja uudistua ja parantaa entisestään näyttelyiden laatua. Eurooppalainen yhteistyö, vertaisoppiminen kokeneiden taiteilijoiden, tuottajien ja tapahtumajärjestäjien kanssa rakentavat kollektiivisen tiedon ja oivallusten varastoa. Kokemusten kerryttyä niiden pohjalta kootaan Moduksen näyttelytuotantoon hyvien käytänteiden opas. Käytännön harjoitukset, mentorointi, kokeneiden ja aloittelevien kuraattorien keskeinen yhteistyö sekä museoiden ja gallerioiden seuraaminen ovat osa laajaa metodien kirjoa. Käytännönläheinen toimintatapa pyrkii inspiroimaan uusia taiteilija-kuraattoreita tutkimaan uusia verkostoja ja alati kehittyviä teknologioita.

Sitoutuminen vuoropuheluun tutkijoiden ja oppilaitosten kanssa luo edellytyksiä kehittää käsityötaiteeseen ja muotoiluun soveltuvia kuraatointimenetelmiä. Hyödynnämme myös virtuaaliteknologian potentiaalia, erityisesti Moduksen omaa virtuaaligalleriaa, keinona edistää kestävää yhteistyötä myös tulevaisuudessa ja nuorten käsityöläisten kesken. Todellisiin käsityöprojekteihin linkittyvät työpajat antavat jäsenistölle virkistäviä syväsukelluksia viestintään ja oivalluksia kuratointiprosessien maailmasta.

Käsityö, huolimatta sen rikkaasta historiallisesta ja kulttuurisesta merkityksestä, on paljoltti jäänyt perinteisen länsimaisen taidehistorian ja -teorian ulkopuolelle. Tähän havahtuminen kutsui meitä lähestymään näyttelytuotantoa myös akateemisesta näkökulmasta. Modus etsii kumppanuuksia yliopistojen ja tutkijoiden kanssa. Craft Dialogues tarjoaa mahdollisuuden kutsua ulkomaisia asiantuntijoita vierailulle Suomeen, mikä avaa edelleen ikkunaa perinteisen eurooppalaisen näyttelykuratoinnin teorian ja käytännön maailmaan. Toivomme tämän laajentavan näköaloja ja herättävän myös kiinnostusta alan syventäviin opintoihin alalla, mikä nostaisi asiantuntemusta pitkäjänteisesti.

Jäsentemme taiteellisen työn korkea laatu ja kiinnostavuus on edelleen ensiarvoisen tärkeää. Liikkuvuusohjelma sisältää keskusteluja taideteoksista, taiteilijoiden työtä valaisevia puheita, ja käsityötaiteen residenssijaksoja. Eurooppalaisten kollegojen ja asiantuntijoiden kanssa toimiminen tuo näköpiiriin uusia taiteellisia tekniikoita ja tuoreita näkökulmia. Oman paikan ja asiakaskunnan löytäminen Euroopan taide- ja käsityömarkkinoilla on haastavaa. Verkostosta muodostuu luotettavana liittolainen, joka helpottaa kansainvälisten näyttelyiden järjestämistä niin digitaalisessa kuin fyysisessä muodossa. Eurooppalaisten käsityöorganisaatioiden kanssa sovittujen strategisten liittojen kautta tehostamme niin tuotantojen laatua kuin markkinoille pääsyä.

Digitaalisaation tai eurooppalaisten näyttelyiden kaupallistamisen haasteita ratkomme proaktiivisesti: Modus on jo pitkään panostanut digitaalisen lukutaidon kehittämiseen tarjoamalla koulutusta ja resursseja jäsenistölle ja kumppaneillemme. Eurooppalainen asiantuntemus auttaa meitä etsimään sopivimmat digitaaliset alustat jäsentemme töiden esittelyyn. Digitaalinen liikkuvuus, kuten webinaarit ja verkkotyöpajat, ovat dynaamisia tiedonvaihdon paikkoja ja kehittävät käsityöläisten digitaalista viestintää. Kulttuurin tulevaisuutta muovataan globaalilla tasolla. Tämä edellyttää niin teknologiaa taitavia taiteilijoita, kuin myös niitä, jotka ovat syvästi sitoutuneita ympäristön kestävyyden vaalimiseen. Teemalliset tapahtumat vahvistavat yhteistä eurooppalaista päämäärämme ja tukevat jäsenistön yhteisöllisyytä ja osallisuutta.

Tavoite 1
Mitä haluamme saavuttaa? Kaikki kiinnostuneet pääsevät tutustumaan alaan Euroopassa. Eurooppalainen liikkuvuus on mahdollista jokaiselle Moduksen jäsenelle. Modus kehittyy vain kehittämällä jäsenistöä ja henkilökuntaa.

Tavoite 2
Mitä haluat saavuttaa? Rikastutamme käsityön viestintää. Lisätään käsityötä koskevaa vuoropuhelua kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa Euroopassa. Tuodaan kuratointiin liittyvät näkökohdat mukaan yhteiseen keskusteluun.

Tavoite 3
Mitä haluat saavuttaa? Yleisön kävijäkokemus näyttelyissä ja tapahtumissa on parempi.

Tavoite 4
Mitä haluat saavuttaa? Virtuaalinen galleria yhteistyössä; pilotointi yhteisöjen välillä tukee käsityökulttuuria ja kehittää uusia viestintämenetelmiä nykyajan käsityökentässä.