Modus Ry Logo

Moduslaisia mukana Taidesuunnistuksessa

Tämän kevään 2018 Taidesuunnistus järjestetään 28. ja 29. huhtikuuta teemalla on #lähitaide. Kohteiden joukosta löytyy myös useampi moduslainen. Mukana ovat: kohde 5. Aikavuori Paula, kohde 18. Herranen Tuula, kohde 23. Hursti Terhi, kohde 30. Jokinen Anni, kohde 35. Katz Dylan (Katztudio), kohde 37. Kirkinen Anu, 50. kohde Lehtonen Saija ja kohde 83. Salminen Aila.

Taidesuunnistuskohteet ovat auki sekä lauantaina että sunnuntaina kello 11-17 ja tapahtuman aikana kohteisiin on vapaa pääsy. Lisätietoja tapahtumasta: www.taidesuunnistus.net

ARC-hanke on käynnistynyt Tampereen Hiedanrannassa


ARC eli Active Refugees in the Community -hanke tarjoaa yhteisöllistä toimintaa kaupunkiviljelyn ja kulttuuritapahtumien parissa Tampereen Hiedanrannassa. Kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet mahdollistavat kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman kielitaidon opettelun.

Hiedanrantaan rakennettava kaupunkiviljelyalue osallistaa maahanmuuttajia kasvihuoneiden suunnittelu- ja rakentamistöihin sekä kaupunkiviljelyn harrastamiseen kestävän kehityksen periaatteella. Käytännön toiminta hankkeessa antaa myös tietoa kustannustehokkaista kotouttamisen toimintamalleista paikallisille viranomaisille ja yhdistystoimijoille. Tervetuloa mukaan tapahtumiin, kaikki kaupunkiviljelystä ja kulttuureista kiinnostuneet.

Hankkeen etenemistä voi seurata verkossa: https://modus.fi/arc sekä https://www.facebook.com/ActiveRefugeesintheCommunity/

Moduksen Kengän käsityömäinen valmistus -artikkeli mukaan Museoviraston Elävän perinnön kansallisessa luettelossa

Lesti, pinkopohja ja jalkineen päällinen. (Kuva: Merianne Nebo)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 52 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 23.11.2017. Ensimmäisellä hakukierroksella saatiin lähes sata hakemusta kymmeniltä eri toimijatahoilta. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin ja seuraavan kerran luetteloon voi hakea aikaisintaan vuonna 2019. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Moduksen Merianne Nebon kirjoittama artikkeli on yksi 52 luetteloon valituista kohteista. Nebon artikkelin löydätte täältä.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille. Samalla se on askeleen lähempänä kansainvälisen tason tunnustusta. Aineettoman kulttuuriperinnön merkitys ihmisille sekä tämän perinnön eläminen ja muuntuminen arjessa ja juhlassa ovat olleet tärkeitä piirteitä, kun kohteita on nimetty kansalliselle listalle. Mukana on ilmiöitä, jotka ovat laajasti tunnettuja ja osana suuren ihmisjoukon elämää. Osa ilmiöistä elää suppeamman yhteisön kannattelemana.