Best4Artisans

Taitava käsityöyrittäjä -hanke (B4A) keskittyy tärkeään eurooppalaisen kulttuuriperinnön osaan: käsityötaitoihin. Hanke tarjoaa koulutusta
paikallisille käsityöalan yrittäjille auttaakseen heitä selviytymään globaaalissa kilpailussa. B4A levittää käsityöläisten hyviä
yrittäjyyskäytäntöjä Euroopan tasolla ja kouluttaa uusia ​​viestintä- ja myyntitaitajia. Osallistujat verkottuvat eurooppalaisten kollogojen
kanssa. Koulutuksen sisältö keskittyy erityisesti yrittäjyyden haasteiden ratkomiseen.

Hanke toteutetaan osin Erasmus + -rahoituksen avulla. Projektin kesto: 1.3. 2021 – 28.2.2023.
Lisätietoja: www.best4artisans.eu, Facebook & Instagram @best4artisans #b4a #digitalpromotionskills

The Best for Artisans (B4A) project will focus on one important part European cultural heritage: the crafts, and offer training for the local
entrepreneurs in order to help them to survive in the global competition. B4A disseminates good entrepreneurship practices for craftsmen and -women at European level through the training of modern communication and sales skills in the crafts sector. Participants will become part of the European know-how transfer in the field of crafts. The content of the training will focus specifically on the local entrepreneurship challenges.

Project is co-funded by the Erasmus+ Program. Project duration: 01/03/2021 – 28/02/2023.
More information: www.best4artisans.eu and Facebook & Instagram @best4_artisans #b4a #digitalpromotionskills

Hankkeen partnerit vierailivat Suomen Kädentaidot -messuilla vuosina 2021 ja 2022.