Alter Ego

Alter Ego -hanke on suunnattu nuorille käsityöläisille ja taiteilijoille, jotka ovat uransa alkutaipaleella. Alter Egon päätavoitteena on kehittää luovia yrittäjätaitoja, jotta tekijät osaisivat paremmin mukauttaa taiteen liiketoimintaan. Hankkessa keskitytään taidemaailmassa menestymisen kannalta keskeisiin osa-alueisiin, kuten yrittäjyyteen, verkostoitumiseen ja markkinointiin. Alter Ego tarjoaa koulutuksia, joiden avulla taiteilijat voivat oppia ja kehittyä osallistumalla työpajoihin ja myyntitapahtumiin.
Alter Ego auttaa rakentamaan itseluottamusta valmistaen taiteilijoita selviytymään ja sopeutumaan nykyisten taloudellisten olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Käytännön työkalut ja kokemukset lisäävät taiteellisia valmiuksia ja antavat taidealan yrittäjille voimavaroja.

Hanke on vuoden mittainen (1.11.2023 – 31.10.2024) ja Moduksen lisäksi hankkeessa on kaksi kyproslaista partneria: ANTI-SKINO JA Centre Dot.

   

 

In English:

Alter Ego project is designed for young artists and craftspeople who are already making strides in their careers. Its main goal is to enhance creative entrepreneurial skills, making actors more adept at managing art as a business. The project focuses on areas crucial for success in the art world, such as entrepreneurship, networking, and marketing. Alter Ego offers experiential training, allowing artists to learn and improve by actively engaging in real-world scenarios.

Alter Ego seeks to build confidence, preparing artists to navigate and adapt to the challenges presented by the current economic landscape. Practical tools and experiences elevate artistic capabilities and empower entrepreneurs in the art industry.

 

 

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.
Funded by the European Union. Neither the European Union nor the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) can be held responsible for the content of this publication.