Active Refugees in the Community -hanke (2017-2019)

Kasvihuoneiden visualisointi Mustafa Alshihani

ARC-hanke tarjoaa yhteisöllistä toimintaa kaupunkiviljelyn ja kulttuuritapahtumien parissa Tampereen Hiedanrannassa ja Ruotsin Östervålassa. Kaikille avoimet puutarhaneuvontatilaisuudet mahdollistavat kulttuurien kohtaamisen, tiedon levittämisen sekä maahanmuuttajille paremman kielitaidon opettelun.

Hiedanrantaan rakennettava kaupunkiviljelyalue osallistaa maahanmuuttajia kasvihuoneiden suunnittelu- ja rakentamistöihin sekä kaupunkiviljelyn harrastamiseen kestävän kehityksen periaatteella.

Ruotsissa pilotoidaan ”Seed 2 Pot 2 People” -toimintamalli, jossa maahanmuuttajat kasvattavat vihanneksia paikallisen kahvilan tarpeisiin. Östervålassa toimii myös maahanmuuttajien ylläpitämä radiokanava.

Modus tekee hankkeessa yhteistyötä myös muiden kulttuuritoimijoiden, mm. Pirkanmaan elokuvakeskuksen, kanssa. Kaupunkimuotoilua ja kotouttavaa puutarhanhoitoa käsittelevä dokumenttielokuva valmistuu vuonna 2019. PEK neuvoo kaupunkiviljelijöitä videoblogin teossa.

Käytännön toiminta hankkeessa antaa myös tietoa kustannustehokkaista kotouttamisen toimintamalleista paikallisille viranomaisille ja yhdistystoimijoille. Tervetuloa tapahtumiin, kaikki kaupunkiviljelystä ja kulttuurista kiinnostuneet!

Tampereen kaupungin artikkeli aiheesta

Taina Laaksosen kirjoitus aiheesta Ornamo-lehdessä

Suomen toiminta:

bit.ly/archanke 

Pirkanmaan Marttayhdistys (linkki: www.martat.fi/marttapiirit/pirkanmaa/active-refugees-in-the-community-project/ )
ja Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry

Sosiaalinen media:

Facebook: https://www.facebook.com/ActiveRefugeesintheCommunity/

Instagram: @modus_showroom

Twitter: @TainaMaaria

Youtube

Ruotsin toiminta: www.isss.se/en/arc

Ota yhteyttä:

Pirkanmaan Martat ry: Heidi Ovaska Heidi.ovaska@martat.fi, tel. +35850 3718913
Modus ry: Taina Laaksonen basso@nic.fi tel. +35840 8424964

Lue lisää (englanniksi) / Read more: