ProPro-hanke

Pro Pofessionals -hankeen tarkoituksena on antaa yksinyrittäjille digitaitoja toimimalla heidän omalla mukavuusalueella eli vertaisensa tuella.

Ensin hankkeessa kartoiteen toimijoilta mitä digitaitoja olis tärkeä oppia, jonka jälkeen verkkoon luodaan avoimet oppimateriaalit ja koulutetaan mentoreita, jotka voivat opettaa taitoja edelleen mm. yhdistyksien jäsenistölle. Hanke on kolmivuotinen ja siihen on saatu Erasmus+ -rahoitus.

DIGIMENTOR – KEHITYS TAPAHTUU KUUDESSA TYÖPAKETISSA

HANKEHALLINTO
Huolehtii projektin etenemisestä aikataulussa ja muista hallintoon liittyvistä asioista.

DIGIMENTOR STUDY
Työpaketin tavoitteena on kartoittaa käsityömuotoilijoiden käytännön osaamistarpeet sekä kerätä ja koota olemassa olevat avoimet digitaitojen opetusmateriaalit perusopetuksen pohjaksi. Verkko-oppimateriaalit kootaan DigiMentor-verkkosivulle.

OSAAMISMERKIT JA KRITEERIT
Työpaketissa tuotetaan osaamismerkkien kokonaisuus ja rakenne sekä merkkien arviointikriteerit. Oppimateriaali käännetään 9 eurooppalaiselle kielelle. Kehitystyössä varmistetaan osaamismerkistön käytettävyys vapaassa sivistystyössä.

KOULUTTAJAKOULUTUKSET JA OHJAAJIEN MERKIT
Työpaketissa koulutetaan yhdistyksen oma digimentori. Koulutus sisältää sekä vertaismentorointitaidot että digitaidot. Paketin aikana pohditaan mm. osaamismerkkien myöntämistä ja osaamisen arvioimista. Organisaatiot pääsevät tutustumaan merkkijärjestelmään niille
myönnettävien osaamismerkkien kautta.

OSAAMISMERKKIEN PILOTTIKOULUTUKSET
Työpaketissa yhdistyksen omat DigiMentorit opettavat osaamisjärjestelmän perusteella yhdistyksen ammattilaisjäseniä. Perusdigitaitoja voi hankkia Osuvat taidot – hankkeessa tehdyn valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän avulla.

VIESTINTÄ
Työpaketin tavoitteena on varmistaa hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän mutkaton sujuminen. Hankkeen alkuvaiheessa työ painottuu graafisen ilmeen suunnitteluun sekä viestintäkanavien valintaan ja käyttöönottoon. Pian hankkeen etenemistä voikin seurata useammassa sosiaalisen median kanavassa, joiden jatkotavoitteena on luoda eurooppalainen DigiMentor-yhteisö.

Hankeverkostoa koordinoi Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry ja verkostossa ovat mukana Pregradan museo, koulutusyritys Magnetic Professionals, pedagogiikan kehityskonsultti EuLabTec, urasuunnittelukeskus Sapmi Naeringsgarden sekä Ylä-Karjalan taideyhdistys.